Category: Songs

Một con vịt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (7 votes cast)

Literacy Tip Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Hát với nhau là một kinh nghiệm liên kết vui vẻ với con của bạn ... cho dù bạn là một ca sĩ giỏi hay không! Bài hát này được gọi là “Một con vịt.” Transcript Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó ... Read More

Dos Manitas Diez Deditos

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)

Literacy Tip ¿Están listos para divertirse? Soy Cecilia, y voy a demonstrar un juego de dedos que ayuda a los niños pequeños aprender a contar. Juegos de dedos también promueve el escribir, porque los niños tienen que fortalecer los pequeños músculos de sus deditos para poder usar un ... Read More

Kià Con Bướm Vàng

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)

Literacy Tip Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Kià Con Bướm Vàng”. Ca hát giúp con em chúng ta học từ mới và nâng cao văn từ vựng của họ và đó là rất ... Read More

Here We Go Round the Mulberry Bush

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (8 votes cast)

Literacy Tip Hi, I'm Lisa and we're going to sing a fun song. This is a great song to adapt to what you’re doing. You can change the activity and even the time of day. Think of all the ways you can sing this song—clean up toys, wash your face, climb into bed. Transcript Here we go round ... Read More