Một con vịt

Literacy Tip

Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Hát với nhau là một kinh nghiệm liên kết vui vẻ với con của bạn … cho dù bạn là một ca sĩ giỏi hay không! Bài hát này được gọi là “Một con vịt.”

Transcript

Một con vịt xòe ra hai cái cánh.
Nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc quạc.
Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm.
Lúc lên bờ vẫy cái cho khô.

Video Information

  • Creator: Colorado Libraries for Early Literacy
  • Performers: Rinh Pham
  • Contributors: Rocky Mountain PBS
  • Source: Public Domain
Rating: 2.6/5. From 8 votes. Show votes.
Please wait...

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.