Category: tiếng Việt (Vietnamese)

Dau, Vai, Dau goi, va Ngon chan – Rinh Pham

Dau, Vai, Dau goi, va Ngon chan – Rinh Pham

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...

Transcript Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là "Dau, Vai, Dau goi, va Ngon chan." Dau, Vai, Dau goi, Ngon chan Dau goi, Ngon chan Dau, Vai, Dau goi, Ngon chan Dau goi, Ngon chan Va Mat ... Read More of Dau, Vai, Dau goi, va Ngon chan – Rinh Pham

Ngôi Sao Bé Tí

Ngôi Sao Bé Tí

Rating: 3.5/5. From 6 votes.
Please wait...

Literacy Tip Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Ngôi Sao Bé Tí”. Transcript Nhìn kìa ngôi sao bé tí teo, Mới thấy đây ngươi đi đâu rồi? Bay bống trên địa ... Read More of Ngôi Sao Bé Tí

Một con vịt

Một con vịt

Rating: 2.6/5. From 8 votes.
Please wait...

Literacy Tip Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Hát với nhau là một kinh nghiệm liên kết vui vẻ với con của bạn ... cho dù bạn là một ca sĩ giỏi hay không! Bài hát này được gọi là “Một con vịt.” Transcript Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó ... Read More of Một con vịt

Kià Con Bướm Vàng

Kià Con Bướm Vàng

Rating: 3.3/5. From 6 votes.
Please wait...

Literacy Tip Hi! Tên tôi là Rinh Phạm. Bài hát truyền thống này mang rất nhiều niềm vui cho trẻ em mẫu giáo! Bài hát này tên là “Kià Con Bướm Vàng”. Ca hát giúp con em chúng ta học từ mới và nâng cao văn từ vựng của họ và đó là rất ... Read More of Kià Con Bướm Vàng